Slå tillbaka högerpolitik och nyliberalism – Rött forum inför valet, vad kan vi göra?

På tisdag 5 dec kl 18 möts Rött forum på ABF-huset (källarplanet) för att diskutera vad vi som aktivister från olika partier, organisationer och oberoende kan göra inför valet. Vi följer upp och går vidare från Rött forum-mötet på Socialistiskt forum och Vänsterpartiets valkonferens i lördags. Kan vi samla olika rörelser för gemensam kamp? Ska vi själva driva förslag, frågor och krav?
 
Varmt välkommen alla!
 
/Samordningsgruppen
Annonser

Stoppa företaget Tammuz Nordic: Protest mot kommersiellt surrogatmödraskap

surrogat

Mellan 400 000 och 900 000 kronor. Så mycket kostar det att köpa ett barn från det israeliska företaget Tammuz som nyligen öppnat en filial i Stockholm, under namnet Nordic Surrogacy.

Tammuz håller i dag en informationsträff om surrogatmödraskap, som de marknadsför som de ofrivilligt barnlösas räddning.

Men bakom de fina orden finns en människofientlig miljardindustri som tjänar stora pengar på fattiga kvinnors kroppar och handel med barn: en utförsäljning och kommersialisering av livets uppkomst.

Den kvinna i Ukraina eller USA som ställer upp på att leverera produkten – det vill säga, föda barnet – förlorar beslutanderätten över sin egen kropp. ”När processen startat får ingen part backa”, som Tammuz vd i Sverige säger. Rätten till abort och rätten att behålla det barn man föder ska inte kunna avtalas bort.

Surrogatmödraskap är fortfarande förbjudet i svensk sjukvård, men Tammuz går runt lagstiftningen. Industrin hör till de mest extrema exemplen på hur kapitalismen och patriarkatet samarbetar för att tjäna pengar på exakt allt.

Just nu är Tammuz Nordic ute på en konferensturné för att marknadsföra sig i olika städer. I Göteborg möttes de av protester. Nu är det Stockholms tur. Vi uppmanar alla som inte accepterar detta globala utnyttjande av kvinnors kroppar att höja sina röster med oss.

  • Nej till kommersiellt surrogatmödraskap!
  • Här pågår människohandel!
  • För kvinnors frigörelse!

Aktionen organiseras av RÖTT FORUM, ett nätverk som samlar vänsterkrafter från olika organisationer och nätverk, antirasister, feminister och fackliga gräsrötter i Stockholm.

Bjud in dina vänner via Facebook:

Feministisk aktion mot kommersiellt surrogatmödrarskap

 

Stödmöte för flyktingar 1 september

Stödmanifestation 1 sept 2017

Det borde vara självklart för alla att inte tillåta den rådande, omänskliga svenska politiken att skicka våra vänner till döden. Afghanistan är inte säkert. Vi fortsätter kampen, säger Idun Larsson från Studenter mot Rasism som var en av många talare på Rött Forums stora stödmöte på Medborgarplatsen i Stockholm, fredag den 1 september.

Rött Forums manifestation visade upp en stor bredd av talare – unga flyktingar, fackligt aktiva och många andra som stöder sittstrejken – som gick helt i linje med hur Ung i Sverige själva har visat solidaritet och gett stöd till andra. Över 500 deltagare, däribland hundratals unga flyktingar, lyssnade intensivt och applåderade ofta för att direkt efteråt demonstrera tillsammans till den nya platsen för sittstrejken, Norra Bantorget.
Flera från Ung i Sverige talade, däribland talespersonen Fatemeh Khavari, som betonade att kampen fortsätter tills utvisningarna stoppas. Hon fick stark uppbackning av Afghanistanveteranen
Robin Sääsk som vittnade om det hemska läget i Afghanistan, konstnären och flyktingen Morteza Jamshidi och Abdul Rahim berättade som talade om sina upplevelser av flykten och strejken.

Farzaneh Abiri från Shora och Rött Forum beskrev den värld av krig och kapitalistisk utsugning som tvingar människor på flykt. Hennes slutsats var gemensam global solidaritet och kamp mot kapitalism och imperialism.

Kampen för välfärd är kamp mot högerpolitik som direkt är kopplat till kampen för asyl och mot rasism. Vår styrka ligger i den gemensamma kampen, sa sjuksköterskan Katja Raetz aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och nätverket  En annan vård är möjlig.

Alex Fuentes är aktiv i Rött Forum och Socialistiska partiet. Han talade bland annat om att han som rektor fascineras av de unga afghanernas goda studieresultat och att det vore vansinnigt att kasta ut denna resurs ur landet.

Efter att Rött Forum avslutat sin manifestation tog Ung i Sverige över och ledde sittstrejken i en mycket kampfylld marsch från Medborgarplatsen till Norra Bantorget under parollen ”Vi bygger landet”.

Kampen behöver de afghanska ungdomarna

stoppa deportationerna

Rött Forum Stockholm uppmanar alla att ge sitt stöd till Ung i Sveriges sittstrejk. Vi har sällan sett en så välorganiserad och beslutsam kamp. De unga har redan fått livserfarenheter som är tunga att bära men som de har vänt till en kollektiv kraft för rättvisa. En kamp som alla arbetare, unga och gamla i Sverige skulle behöva.
Ung i Sverige ropar stolt att de håller på att skapa en historisk strejk. De säger att de kom som ensamma men att de nu har gått samman. De säger att de inte kom hit enbart för att rädda sina liv utan för att förändra hela världen. De säger att de inte kommer sluta strejka för än de fått rätten att stanna. De ger oss hopp och kämparglöd med uppmaningen: det är inte politikerna som bestämmer – det är alla vi demonstranter på gatan som har makt om vi blir tillräckligt många.

Rött Forum uppmanar fackliga kämpar att ta stöduttalanden för amnesti för de afghanska flyktingarna. Afghanistan räknas som världens näst farligaste land enligt The Institute for Economics and Peace. Barnarbetet är mycket utbrett. De som flytt hit har ofta varit hela eller nästan hela sitt liv i Iran där de behandlas som andra klassens medborgare utan några rättigheter och deras arbetskraft utnyttjas groft av företag och stat. Mottagandet av minderåriga till Sverige har så klart inte varit gratis. Nu vädjar ungdomarna att få ta nytta av den svenska de lärt sig, börja jobba och kunna bidra till bygget av samhället.

Den 3 september deltar Rött Forum även i En annan vård är möjlig – demonstrationer på flera orter som kräver mer resurser till sjukvården. Vi ser hur frågorna hänger ihop. Staten borde satsa miljarder mer på sjukvården över hela landet, för att det ska gå att bo överallt i detta avlånga land. Varje vecka kommer nya utspel om rekordsatsningar på militären, stora Natoövningar och upprustning. Men imperialistisk aggression skapar mer krig och bidrar till flyktingströmmarna i världen. Dessa resurser behövs i vården istället. I storstäderna och även mindre städer slukas mycket av vårdens resurser av bemanningsföretag, riskkapitalbolag, vinstjakt, dåliga upphandlingar, outsourcing, konkurrens, plötsliga konkurser och New Public Management istället för patienters och personalens behov, ökad bemanning, höjda löner, långsiktighet, samarbete och utveckling av hela landet.

Vård, omsorg och skola står inför en oroväckande arbetskraftsbrist framöver. Det vore en självklarhet att låta de afghanska ungdomarna stanna av rent humanistiska skäl samtidigt som de också behövs inom t ex vården. Lika självklart är det för alla socialister att genomskåda trångsynta argument som att det skulle vara flyktingarna som orsakat krisen inom vården.

Makten har alltid spritt ut fördomar mot andra för missleda missnöjet och skydda det ruttnande systemet. Tvärtom inser vi på golvet att kampen för välfärden behöver just de asylkämpar som idag gör sig hörda. De ger kraft till vår gemensamma kamp. Antirasismen är helt nödvändig. Låt oss tillsammans ta kräva en rättvis fördelning av landets resurser. Rött Forum står för att miljardrullningen till de redan rika och militären stoppas. Satsa istället på:

Asylrätt till alla som behöver skydd – permanenta uppehållstillstånd för att kunna starta sina nya liv. Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan. Amnesti åt dem som kommit.

– Vårdstrukturer byggda efter personal- och patienters behov. Stoppa vinstrullningen till privata företag i välfärden. Kraftigt ökad bemanning och höjda löner.

– Nya kommunala byggbolag som bygger billiga bostäder över hela landet som folk ska ha råd att bo i.

– Förkortad arbetsdag med bibehållen lön för att minska stressen på arbetsmarknaden och för skapandet av hundratusentals nya jobb.