Mot terrorism, rasism och repression

 

Rött Forum fördömer på starkaste möjliga sätt terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april. Vi sörjer med alla som drabbats. I denna svåra stund vill vi uppmana till solidaritet, gemenskap och fortsatt samling för alla människors lika värde.
Rött Forum uppmanar alla vänsterkrafter att tydligt träda fram inte bara i ord utan i aktivitet just nu. Vi alla kan ta styrka av den stämning av kärlek och samhörighet stockholmarna svarat terrordådet med – vilket inte minst manifesterades i den överväldigande samlingen av tiotusentals människor på Sergels torg och gatorna runtomkring den 9 april. Den här solidariteten påminner om de öppna famnar underifrån som mötte flyktingar hösten 2015, då tusentals öppnade sina hem, lagade mat, ordnade transporter, gav sjukvård, stöd och omtanke.

En helt annan ton hörs nu från regeringen och högern. De som först sa att terrorn är en attack på det öppna samhället övertrumfar nu varandra med åtgärder för att själva ytterligare stänga samhället. Genom blocköverskridande uppgörelser kommer många fler flyktingar att låsas in och tvångsutvisas, poliser få ökade befogenheter, fler rasistiska inre gränskontroller att införas, yttrandefrihet strypas och tillfälliga uppehållstillstånd cementeras.
Det här är inte en väg för mindre terrorism, tvärtom. Ju mer rasism som sprids uppifrån, desto mer desperation odlas och desto fler individer riskerar att falla ner i drogmissbruk, kriminalitet, hopplöshet och andra kända vägar mot islamistisk högerfundamentalism.

London har övervakningskameror i vartenda gathörn – det har inte förhindrat dåden, inte heller automatvapen och militär i Frankrike och Belgien. Flyktingarna som kommit hit har flytt från just terrordåd och krig. Varför tvångsutvisa 12000 oskyldiga tillbaka till terrorn istället för att verkligen försöka hitta och stoppa de medborgare och andra som utgör ett hot?
Det är väl känt att samhällen med god utvecklad välfärd är mer fredliga medan samhällen med ökande klassklyftor är våldsammare samhällen. Den bästa insatsen mot terrordåd vore en total kursändring. Sätt stopp för marknadens hänsynslösa härjningar och plundringståg i sjukvård, bostadsmarknad, skola, omsorg, kollektivtrafik. Genom en gemensamt ägd välfärd kan alla få jobb, bra utbildning och tak över huvudet.

Rött Forum vill vara med och bygga den vänster som med självförtroende och styrka inför årets första maj ropar ut så att alla hör: ”Stoppa den vansinniga miljardrullningen till militären. Vi gör inga uppgörelser med rustningspartierna. De riskerar allas vår säkerhet! Sveriges imperialistiska upptåg som i Afghanistan Libyen och Mali underbygger Trumps, Putins och Merkels världsordning – vilket ger terrororganisationerna mer näring.”
Spräck också hål på bilden av att terror är ett importerat problem som det går att isolera sig ifrån när den nazistiska rörelsen i Sverige odlas av normaliseringen av Sverigedemokraterna, etablissemangets attacker på flyktingar, närmandet till Nato och exporten till krigsförande länder. De senaste månadernas bombdåd i Göteborg är uttryck för den nazistiska terrorn. Denna är välkänd sedan länge, de svenska nazisterna bär ansvaret för över 45 politiska mord de senaste 35 åren. Nu krävs masskamp underifrån mot både nazism, islamismens rasism, diskriminering och islamofobi.

Misströsta inte! Det finns vägar ut ur högerhegemonin. Arbetarstrejker har en oslagbar förmåga att svepa bort nationalismen. Rött Forum vill tillsammans med så många som möjligt bygga en rörelse av massprotester och kamp mot terrorism, rasism och repression – för välfärd, trygghet, fred och socialism med både politisk och ekonomisk demokrati.

13 april 2017

People’s Climate March 29 april

Lördagen den 29 april kommer människor att samlas till en global manifestation – Peoples Climate March i Sverige och i resten av världen.

Vi kommer att manifestera för kraftfulla klimatåtgärder, för fred, hållbara jobb, för kvinnors villkor, en solidarisk flyktingpolitik och för urfolkens rättigheter.

Förhållandet mellan mänskligheten och miljön är ur balans. Överproduktionen och överkonsumtionen i samhället stannar inte upp. Kapitalismens viktigaste fråga är ekonomisk tillväxt och för att nå sina mål kommer den att fortsätta med förödelsen av de ekologiska förutsättningarna för vår civilisation i dag, i morgon, nästa år och alla andra år tills vi inte längre kan bära krisen.

Vi har stora sociala, ekonomiska och ekologiska behov såsom bostäder, skolor, infrastruktur, hälsovård, miljösanering som inte tillgodoses ens i den industrialiserade världen medan det i större delen av den tredje världen saknas elementära avloppssystem, rent vatten, skolor, hälsovård, miljösanering för att inte tala om sysselsättning. 300 år av kapitalistisk ”utveckling” har lett till enorma klyftor mellan rika och fattiga. I dag får nästan hälften av världen (>3 miljarder människor) klara sig på mindre än 2,50 dollar om dagen, 80 % av mänskligheten lever på under 10 dollar om dagen. Samtidigt äger den rikaste procenten över 40% av världens rikedomar!

Så länge som vi lever med detta system kommer vi att förstöra vår planet och vi har bara en sådan! Enda alternativtet, hur omöjligt det än låter, är att införa en global ekonomisk demokrati, en radikal politisk demokrati nerifrån upp, som störtar alla regeringar som företräder de allra rikaste i världen och som lägger grunden för en ekosocialistisk civilisation!

Kom med och marchera tillsammans för en hållbar framtid!

Rött Forum Stockholm

Digitalt Forum 2017 – hur skapar vi vänsterhegonomi på nätet & i debatten?

Lördag 29 april arrangerar Rött Forum ett ”digitalt forum” med fokus på strategier och praktik för att vänstern ska skapa hegonomi på nätet och i debatten. Föredragande är bland andra Mathias Wåg från Researchgruppen som granskat rasistiska hatsajter och nätstrategier, och Maria Starck, grundare av kommunikationsbyrån Madder och tidigare digital strateg F!.

OBS! Begränsat antal platser (80 st). Först till kvarn. Missa inte, boka din plats idag på https://simplesignup.se/event/92688-digitalt-forum-2017-hur-skapar-vi-vaensterhegonomi-paa-naetet-i-debatten
11.00-11.10 Välkomna
11.10-11.30 Nulägesanalys: Varför är extremhögern mer framgångsrik än vänstern i digital media? (Jonas Karlsson, Rött Forum)
11.30-12.00 Extremhögerns digitala verktyg (Mathias Wåg, Researchgruppen som granskat rasistiska hatsajter och nätstrategier)
12.00-12.45 Ett lärorikt case: Så jobbade F! digitalt inför valet 2014 (Maria Starck, grundare av kommunikationsbyrån Madder och tidigare digital strateg F!)

OPEN SPACE & WORKSHOPS
12.45-15.00 Framtiden: Så skapar vi vänsterhegemoni på nätet och i debatten
15-16: Återsamling och rapportering i plenum

Speciellt riktat till alla med skills inom programering, design, film-
och mediaproduktion, skribenter, nätkrigare och världsförbättrare.

Biljetter: https://simplesignup.se/event/92688-digitalt-forum-2017-hur-skapar-vi-vaensterhegonomi-paa-naetet-i-debatten

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/1652390618390807/

Hamn4an förtjänar allt stöd

I tisdags började hamnarbetare vid containerhamnen i Göteborg strejka för sina fackliga rättigheter. De står inför en vild arbetsköpare som vägrar följa gällande avtalsregler och istället varslat ett 50-tal arbetare om uppsägning. De vilda vill nu inskränka på självklara saker såsom semesterledigheten liksom rätten till föräldraledighet. De vilda försöker till och med intervenera den fackliga organisationen och bestämma om vem som ska föra arbetarnas talan!

Den vilda arbetsköparen vägrar erkänna Hamn4an som hamnarbetarnas rättmätiga fackliga organisation trots att 85 procent av Göteborgs hamnarbetare har sin fackliga hemvist just i Hamn4an. Att Transports toppar inte gör det självklara och ställer sig på Hamn4ans sida i denna konflikt med företagsledningen är bedrövligt sett ur facklig synvinkel.

För en gångs skull ställer sig en demokratisk kämpande fackförening på medlemmarnas sida och tar kamp för sina intressen. I detta läge kan vi inte låta Hamn4an vara ensam i sin kamp – deras kamp är alla arbetares kamp och då är solidariteten som ska stå i första rummet. Hamn4an vänder sig nu till hamnarbetarförbund runt om i världen för att få stöd eftersom konflikten tycks kunna pågå under en längre tid. Det vore ytterst märkligt om inte arbetarrörelsen i Sverige ger de kämpande vårt stöd.

Hamn4ans kamp för självklara fackliga fri- och rättigheter är alla arbetandes kamp. Det är klart som bara den att arbetsköparen måste tvingas att respektera ingångna avtal – det är en självklarhet att hamnarbetarna måste slå vakt om rätten till deras jobb och arbetsmiljö! Dags att ta tillbaka hamnens verksamhet i kommunal regi! Om fackföreningsrörelsen gjorde det Hamn4an gör idag skulle vi idag ha ett starkt arbetarkollektiv. Det måste därför vara slut med patronfasoner! Varje fackförbund värt namnet måste handla solidariskt med hamnarbetarna i Göteborg!

Rött Forum ger sitt hjärtliga stöd till Hamn4ans strejk i Göteborgshamn och uppmanar hela fackföreningsrörelsen att göra detsamma!