Hamn4an förtjänar allt stöd

I tisdags började hamnarbetare vid containerhamnen i Göteborg strejka för sina fackliga rättigheter. De står inför en vild arbetsköpare som vägrar följa gällande avtalsregler och istället varslat ett 50-tal arbetare om uppsägning. De vilda vill nu inskränka på självklara saker såsom semesterledigheten liksom rätten till föräldraledighet. De vilda försöker till och med intervenera den fackliga organisationen och bestämma om vem som ska föra arbetarnas talan!

Den vilda arbetsköparen vägrar erkänna Hamn4an som hamnarbetarnas rättmätiga fackliga organisation trots att 85 procent av Göteborgs hamnarbetare har sin fackliga hemvist just i Hamn4an. Att Transports toppar inte gör det självklara och ställer sig på Hamn4ans sida i denna konflikt med företagsledningen är bedrövligt sett ur facklig synvinkel.

För en gångs skull ställer sig en demokratisk kämpande fackförening på medlemmarnas sida och tar kamp för sina intressen. I detta läge kan vi inte låta Hamn4an vara ensam i sin kamp – deras kamp är alla arbetares kamp och då är solidariteten som ska stå i första rummet. Hamn4an vänder sig nu till hamnarbetarförbund runt om i världen för att få stöd eftersom konflikten tycks kunna pågå under en längre tid. Det vore ytterst märkligt om inte arbetarrörelsen i Sverige ger de kämpande vårt stöd.

Hamn4ans kamp för självklara fackliga fri- och rättigheter är alla arbetandes kamp. Det är klart som bara den att arbetsköparen måste tvingas att respektera ingångna avtal – det är en självklarhet att hamnarbetarna måste slå vakt om rätten till deras jobb och arbetsmiljö! Dags att ta tillbaka hamnens verksamhet i kommunal regi! Om fackföreningsrörelsen gjorde det Hamn4an gör idag skulle vi idag ha ett starkt arbetarkollektiv. Det måste därför vara slut med patronfasoner! Varje fackförbund värt namnet måste handla solidariskt med hamnarbetarna i Göteborg!

Rött Forum ger sitt hjärtliga stöd till Hamn4ans strejk i Göteborgshamn och uppmanar hela fackföreningsrörelsen att göra detsamma!

Programmet klart för ANTI-TRUMP DAY STHLM 21 JANUARI kl 13 på Sergels torg

anti-trump-dayProgrammet för manifestationen 21 januari kl 13.00-14.00 på Sergels torg är nu klart. Vi är glada att kunna presentera ett fantastiskt gäng talare och en bred uppslutning av organisationer som vill stå upp för människovärdet. Efter manifestationen ansluter vi till Women’s March Stockholm och demonstrerar tillsammans till amerikanska ambassaden.

TALARE
Elin Gauffin, Rött Forum
Jens Holm, Vänsterpartiet
Gunnar Westin, Seko Sthlm
Carmen Blanco, Global rättviseaktivist
Juma Lomani, Ensamkommandes Riksförbund
Mia Mulder, Transförsvaret
Dror Feiler, Rött Forum
Kemal Görgü och ”Trump”-Olof Buckard, Sveriges Fredsråd

ARRANGÖRER
Rött Forum, Socialistiska partiet, Rättvisepartiet Socialisterna, Arbetarmakt, SHORA, Vänsterpartiet Storstockholm, Sveriges Fredsråd, Argentinare för Seger, Internationella Solidaritetskommittén mfl

UNDERHÅLLNING
Rrrriot Samba
Vladimir

KONFERENCIERER
Håkan Blomqvist
Farzaneh Abiri

MANIFESTATION Sergels torg 13:00 – 14:00
Därefter ansluter vi till Women’s March Stockholm och demonstrerar tillsammans till amerikanska ambassaden.

WE SUPPORT/VI STÖDJER:
#OccupyInauguration & #WomensMarchOnWashington i USA

Anti Trump Day Stockholm 21 januari

Skärmavbild 2016-11-28 kl. 11.30.07 em.png

Försvara människovärdet – Slå tillbaka högervågen!

Det amerikanska presidentvalet har öppnat dörrarna på vid gavel för reaktionära och högerextrema krafter världen runt. Antidemokratiska, extremnationalistiska och rentav fascistiska grupper vädrar morgonluft. Kvinnors, flyktingars och minoriteters rättigheter, arbetares fackliga villkor, HBTQ-personer, välfärds- och klimatansvar angrips på bred front.

Det är hög tid för alla som försvarar människovärdet och ett samhälle byggt på solidaritet och jämlikhet att gå till motoffensiv. I USA samlas redan breda rörelser för att inför presidentinstallationen den 20 januari visa att miljoner amerikaner inte stillatigande accepterar en regim som bygger på hat, förakt och förtryck. De miljontals unga som kampanjade för Bernie Sanders är på fötter, arbetare och minoriteter förenas till motstånd, kvinnor mobiliserar över hela USA till försvar för aborträtten och lika villkor.

Deras exempel följs runt om i hela världen. Här i Sverige tar vi upp budkavlen och samlar till en massprotest i Stockholm mot ”trumpismen” och till försvar för människovärdet den 21 januari.

Vi uppmanar alla demokratiförsvarare och jämlikhetsförkämpar att förenas till en landsomfattande rörelse tillsammans med det amerikanska och internationella motståndet. Arbetar- och fackföreningsfolk, kvinnoaktivister, flyktingförsvarare och antirasister, klimatkämpar och HBTQ-gemenskaper, rasifierade och välfärdskramare – tillsammans kan vi bli till ett mäktigt globalt solidaritetsblock som trycker tillbaka avgrundshögern.

Nu drar vi igång mobiliseringen inför Anti-Trump Day 21 januari i Stockholm. Alla grupper, folkrörelser, aktivister och enskilda som delar vår viljeinriktning, kom med och bygg en väldig rörelse! Sprid initiativet över hela Sverige. 


Tillsammans är vi starka! Tillsammans kan ingenting stoppa oss!

Var med och bygg rörelsen, bjud in dina bekanta och dela sprid eventet! https://www.facebook.com/events/1128979733883344/

 

Delta på Aktivistkonvent med Rött Forum på Socialistiskt Forum

När vi som är fackligt aktiva, välfärdsförsvarare, klimataktivister, asylkämpar och feminister samarbetar är vi en jättekraft som kan försätta berg. Det visade vi lördagen 12 november när vi i tusentals förenades på Sergels torg mot högervåg och fascism.

På Socialistiskt Forum lördag den 26 nov i ABF-huset, samlas vi till aktivistkonvent i Beskowsalen kl.11.00 under rubriken: ”Nog med samförstånd – Dags för konflikt! Vägen fram för sociala rörelser mot högerutvecklingen”. Podemos i Spanien visade hur människor kan samlas och samverka, liksom rörelsen för Bernie Sanders i USA – en kraft som hade chans att stoppa Trump.

Kan vi även här i Sverige förena en rörelse av alla aktivister från olika miljöer och kamper?

Konventet inleds kort av Gunnar Westin, Seko Stockholm, Stina Oscarson, fredsrörelsen, Eylem Dal, Rött Forum.

Moderator: Håkan Blomqvist, historiker.

Bjud gärna in dina vänner via Facebook: https://www.facebook.com/events/751369185003721/

Arrangör: Rött Forum

Plats: ABF Stockholm, Beskow 3 tr.