Stormöte 30 mars: Välfärd, trygghet och klimaträttvisa! Dags för ny en folkrörelse!

Valfardsalliansen_omslagsbild (1)

Lördag 30 mars kl 13.00 kallar nybildade Välfärdsalliansen till stormöte på ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Vi uppmanar alla progressiva krafter att delta på detta viktiga möte!

Bakom initiativet står Seko Stockholm, Byggnads Stockholm, Elektrikerna Stockholm, Hyresgästföreningen Region Stockholm, Nätverket Rädda hyresrätterna, Nätverket för en Gemensam välfärd, Norra Järva Stadsdelsråd, Klimataktion, Rött forum, Internationella Solidaritetskommittén mfl i samarbete med ABF – med hopp om snar anslutning av många fler fackföreningar, välfärds-, förorts- och klimatrörelser och tusentals enskilda!
Bland talarna välkomnar vi professor Göran Therborn, som lett Katalys utredning ”Klass i Sverige” och skrivit boken Kapitalet, överheten och alla vi andra”.

Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa

Med anledning av den politiska situationen uppmanar vi – fackföreningar, hyresgästföreningar, välfärdsivrare, förorts- och klimataktivister – till en protestdag mot ojämlikheten: för ett starkare, mer solidariskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Januariavtalet innebär en hårresande fortsättning på flera årtionden av ökande klyftor mellan rika och fattiga, stad och land, män och kvinnor liksom mellan socialt och etniskt segregerade stadsdelar.

Otryggare anställningar och försvagade kollektivavtal, införandet av marknadshyror, fortsatt privatisering av välfärden och höjd pensionsålder är åtgärder som slår mot löntagare, hyresgäster, mot svaga och utsatta. Skattesänkningar för de rika och otillräckliga investeringar i det gemensamma innebär en oförsvarlig försämring av välfärden. En politik för ökad ojämlikhet slår samtidigt undan benen för en rättvis klimatomställning.

På många håll i världen pågår en högeroffensiv mot välfärd, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Det gäller även i Sverige. Tillsammans sätter vi nu ned foten och reser krav på effektiva åtgärder – för vår gemensamma trygghet och välfärd – mot det klimathot som snart kan nå ohejdbara tippunkter. Bara så kan vi verka för en förändring som gynnar och inkluderar hela befolkningen utan att ställa grupper mot varandra.

NEJ TILL UTÖKADE UNDANTAG I TURORDNINGSREGLERNA
För stärkta anställningsskydd, kollektivavtal och fackliga rättigheter!

NEJ TILL MARKNADSHYROR
Värna och bygg ut allmännyttan – En bra bostad till rimlig hyra ska vara en social rättighet!

NEJ TILL SKATTESÄNKNINGAR FÖR DE RIKA
Skatt efter bärkraft för ökad jämlikhet och en pension som går att leva på!

NEJ TILL VINSTER I VÄLFÄRDEN
Gemensam kamp för upprustad välfärd, återupprättad asylrätt och social trygghet!

FÖR NOLLUTSLÄPP OCH ÖKAD JÄMLIKHET
Internationell solidaritet för demokrati och klimatansvar, massiva investeringar i klimatomställning nu!

Bjud in intresserade via eventet på Facebook

Rött 8 mars med feministisk antikapitalism

8mars2018RFfoto Natalia MedinaI kämpig väderlek samlades drygt tusen personer på 8 mars i Stockholm för att ta kvinnokampen vidare. Rött Forum bidrog med ett antikapitalistisk block med ett 70-tal deltagare. Vi inspireras av bland annat generalstrejken i Spanien samma dag där många miljoner stannade landet i protest mot mäns våld mot kvinnor och högerpolitiken. Genom arbetarkamp kan vi få kraft bakom våra krav på omfördelning från banker och storföretag till kvinnors löner och bra välfärd åt alla. Den internationella arbetarrörelsen måste trappa upp och lyfta kvinnokampsfrågorna och solidariteten.

Slå tillbaka högerpolitik och nyliberalism – Rött forum inför valet, vad kan vi göra?

På tisdag 5 dec kl 18 möts Rött forum på ABF-huset (källarplanet) för att diskutera vad vi som aktivister från olika partier, organisationer och oberoende kan göra inför valet. Vi följer upp och går vidare från Rött forum-mötet på Socialistiskt forum och Vänsterpartiets valkonferens i lördags. Kan vi samla olika rörelser för gemensam kamp? Ska vi själva driva förslag, frågor och krav?
 
Varmt välkommen alla!
 
/Samordningsgruppen

Stoppa företaget Tammuz Nordic: Protest mot kommersiellt surrogatmödraskap

surrogat

Mellan 400 000 och 900 000 kronor. Så mycket kostar det att köpa ett barn från det israeliska företaget Tammuz som nyligen öppnat en filial i Stockholm, under namnet Nordic Surrogacy.

Tammuz håller i dag en informationsträff om surrogatmödraskap, som de marknadsför som de ofrivilligt barnlösas räddning.

Men bakom de fina orden finns en människofientlig miljardindustri som tjänar stora pengar på fattiga kvinnors kroppar och handel med barn: en utförsäljning och kommersialisering av livets uppkomst.

Den kvinna i Ukraina eller USA som ställer upp på att leverera produkten – det vill säga, föda barnet – förlorar beslutanderätten över sin egen kropp. ”När processen startat får ingen part backa”, som Tammuz vd i Sverige säger. Rätten till abort och rätten att behålla det barn man föder ska inte kunna avtalas bort.

Surrogatmödraskap är fortfarande förbjudet i svensk sjukvård, men Tammuz går runt lagstiftningen. Industrin hör till de mest extrema exemplen på hur kapitalismen och patriarkatet samarbetar för att tjäna pengar på exakt allt.

Just nu är Tammuz Nordic ute på en konferensturné för att marknadsföra sig i olika städer. I Göteborg möttes de av protester. Nu är det Stockholms tur. Vi uppmanar alla som inte accepterar detta globala utnyttjande av kvinnors kroppar att höja sina röster med oss.

  • Nej till kommersiellt surrogatmödraskap!
  • Här pågår människohandel!
  • För kvinnors frigörelse!

Aktionen organiseras av RÖTT FORUM, ett nätverk som samlar vänsterkrafter från olika organisationer och nätverk, antirasister, feminister och fackliga gräsrötter i Stockholm.

Bjud in dina vänner via Facebook:

Feministisk aktion mot kommersiellt surrogatmödrarskap