Stödmöte för flyktingar 1 september

Stödmanifestation 1 sept 2017

Det borde vara självklart för alla att inte tillåta den rådande, omänskliga svenska politiken att skicka våra vänner till döden. Afghanistan är inte säkert. Vi fortsätter kampen, säger Idun Larsson från Studenter mot Rasism som var en av många talare på Rött Forums stora stödmöte på Medborgarplatsen i Stockholm, fredag den 1 september.

Rött Forums manifestation visade upp en stor bredd av talare – unga flyktingar, fackligt aktiva och många andra som stöder sittstrejken – som gick helt i linje med hur Ung i Sverige själva har visat solidaritet och gett stöd till andra. Över 500 deltagare, däribland hundratals unga flyktingar, lyssnade intensivt och applåderade ofta för att direkt efteråt demonstrera tillsammans till den nya platsen för sittstrejken, Norra Bantorget.
Flera från Ung i Sverige talade, däribland talespersonen Fatemeh Khavari, som betonade att kampen fortsätter tills utvisningarna stoppas. Hon fick stark uppbackning av Afghanistanveteranen
Robin Sääsk som vittnade om det hemska läget i Afghanistan, konstnären och flyktingen Morteza Jamshidi och Abdul Rahim berättade som talade om sina upplevelser av flykten och strejken.

Farzaneh Abiri från Shora och Rött Forum beskrev den värld av krig och kapitalistisk utsugning som tvingar människor på flykt. Hennes slutsats var gemensam global solidaritet och kamp mot kapitalism och imperialism.

Kampen för välfärd är kamp mot högerpolitik som direkt är kopplat till kampen för asyl och mot rasism. Vår styrka ligger i den gemensamma kampen, sa sjuksköterskan Katja Raetz aktiv i Rättvisepartiet Socialisterna och nätverket  En annan vård är möjlig.

Alex Fuentes är aktiv i Rött Forum och Socialistiska partiet. Han talade bland annat om att han som rektor fascineras av de unga afghanernas goda studieresultat och att det vore vansinnigt att kasta ut denna resurs ur landet.

Efter att Rött Forum avslutat sin manifestation tog Ung i Sverige över och ledde sittstrejken i en mycket kampfylld marsch från Medborgarplatsen till Norra Bantorget under parollen ”Vi bygger landet”.

Kampen behöver de afghanska ungdomarna

stoppa deportationerna

Rött Forum Stockholm uppmanar alla att ge sitt stöd till Ung i Sveriges sittstrejk. Vi har sällan sett en så välorganiserad och beslutsam kamp. De unga har redan fått livserfarenheter som är tunga att bära men som de har vänt till en kollektiv kraft för rättvisa. En kamp som alla arbetare, unga och gamla i Sverige skulle behöva.
Ung i Sverige ropar stolt att de håller på att skapa en historisk strejk. De säger att de kom som ensamma men att de nu har gått samman. De säger att de inte kom hit enbart för att rädda sina liv utan för att förändra hela världen. De säger att de inte kommer sluta strejka för än de fått rätten att stanna. De ger oss hopp och kämparglöd med uppmaningen: det är inte politikerna som bestämmer – det är alla vi demonstranter på gatan som har makt om vi blir tillräckligt många.

Rött Forum uppmanar fackliga kämpar att ta stöduttalanden för amnesti för de afghanska flyktingarna. Afghanistan räknas som världens näst farligaste land enligt The Institute for Economics and Peace. Barnarbetet är mycket utbrett. De som flytt hit har ofta varit hela eller nästan hela sitt liv i Iran där de behandlas som andra klassens medborgare utan några rättigheter och deras arbetskraft utnyttjas groft av företag och stat. Mottagandet av minderåriga till Sverige har så klart inte varit gratis. Nu vädjar ungdomarna att få ta nytta av den svenska de lärt sig, börja jobba och kunna bidra till bygget av samhället.

Den 3 september deltar Rött Forum även i En annan vård är möjlig – demonstrationer på flera orter som kräver mer resurser till sjukvården. Vi ser hur frågorna hänger ihop. Staten borde satsa miljarder mer på sjukvården över hela landet, för att det ska gå att bo överallt i detta avlånga land. Varje vecka kommer nya utspel om rekordsatsningar på militären, stora Natoövningar och upprustning. Men imperialistisk aggression skapar mer krig och bidrar till flyktingströmmarna i världen. Dessa resurser behövs i vården istället. I storstäderna och även mindre städer slukas mycket av vårdens resurser av bemanningsföretag, riskkapitalbolag, vinstjakt, dåliga upphandlingar, outsourcing, konkurrens, plötsliga konkurser och New Public Management istället för patienters och personalens behov, ökad bemanning, höjda löner, långsiktighet, samarbete och utveckling av hela landet.

Vård, omsorg och skola står inför en oroväckande arbetskraftsbrist framöver. Det vore en självklarhet att låta de afghanska ungdomarna stanna av rent humanistiska skäl samtidigt som de också behövs inom t ex vården. Lika självklart är det för alla socialister att genomskåda trångsynta argument som att det skulle vara flyktingarna som orsakat krisen inom vården.

Makten har alltid spritt ut fördomar mot andra för missleda missnöjet och skydda det ruttnande systemet. Tvärtom inser vi på golvet att kampen för välfärden behöver just de asylkämpar som idag gör sig hörda. De ger kraft till vår gemensamma kamp. Antirasismen är helt nödvändig. Låt oss tillsammans ta kräva en rättvis fördelning av landets resurser. Rött Forum står för att miljardrullningen till de redan rika och militären stoppas. Satsa istället på:

Asylrätt till alla som behöver skydd – permanenta uppehållstillstånd för att kunna starta sina nya liv. Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan. Amnesti åt dem som kommit.

– Vårdstrukturer byggda efter personal- och patienters behov. Stoppa vinstrullningen till privata företag i välfärden. Kraftigt ökad bemanning och höjda löner.

– Nya kommunala byggbolag som bygger billiga bostäder över hela landet som folk ska ha råd att bo i.

– Förkortad arbetsdag med bibehållen lön för att minska stressen på arbetsmarknaden och för skapandet av hundratusentals nya jobb.

Uttalande av Rött Forum Stockholm: Allt stöd till Stockholms pendelstädare – återta spårtrafiken i kommunal och statlig regi!

Skärmavbild 2017-08-29 kl. 22.56.14

Städarna på Stockholms pendeltåg förtjänar allt fackligt och politiskt stöd i sin kamp mot den massaker på deras jobb, villkor och i nästa steg allmänhetens krav på god service som följer av det Hongkong- och Kinabaserade MTR:s upphandling från det krisande städföretaget SOLReneriet. MTR hade knappt hunnit överta Stockholms pendeltågstrafik från SJ innan bolaget sade ja till ett underbud på städningen av tåg och stationer som från första stund svek de försäkringar som hade getts till facken om ett övertagande av all personal till oförändrade villkor.

Liksom de viktiga strider som samtidigt bedrivs av Stockholms sopgubbar och Göteborgs hamnarbetare riktas pendelstädarnas kamp mot konsekvenserna av den nyliberala privatiseringspolitiken även inom samhällets infrastruktur. Vid varje upphandling görs nya försök att dumpa de anställdas löner och villkor och undergrävs demokratisk kontroll.

Samtidigt som spårtrafiken länge har varit ett paradexempel på eftersatt infrastruktur har MTR på några få år tillåtits överta SJ:s roll som Sveriges i särklass största tågoperatör. Bolaget har inte bara fått överta driften av både Stockholms tunnelbana och pendeltågstrafik, utan har också nappat på den absurda rätt som har getts till vilket bolag som helst att även sätta persontåg på de lukrativa stambanorna mellan Sveriges storstäder. Att MTR enligt den globala tågkoncernens styrelseordförande Frederick Ma nu även vill köpa mark i Stockholm och bygga nya stadsdelar med både tunnelbana, bostäder och köpcentrum visar i vilken antidemokratisk riktning som privatiseringspolitiken leder.

När Seko Pendelklubben idag (tisdag den 29 augusti) demonstrerar utanför Trafiknämndens möte i Stockholm vill Nätverket Rött Forum Stockholm, som samlar aktiva i flera organisationer, ta tillfället i akt uppmana fackföreningarna, miljörörelsen och all verklig vänster att inte bara visa sitt stöd för pendelstädarna utan också att inleda en gemensam kamp för en vinstfri välfärd som också inkluderar spårtrafik, hamnar, elnät och all grundläggande infrastruktur. Dessa verksamheter måste snarast återtas i egen regi av kommuner, landsting och stat och upprustas under en demokratisk kontroll som ger makt åt de anställda som gör jobbet.

Det finns redan en stark opinion mot vinstdrivande bolag inom skola, vård och omsorg som tillsammans med nyliberala skol- och vårdvalssystem bidrar till ett alltmer segregerat och orättvist klassamhälle. Detta har motiverat Reepalus välfärdsutredning till att föreslå ett tyvärr mycket otillräckligt vinsttak i nivå med ett “marknadsmässigt” genomsnitt för den privata tjänstesektorn, vilket också regeringen och Vänsterpartiet ser ut att enas om. Men ett förslag som är så urvattnat att Sverige även om det genomförs skulle förbli det enda landet med vinstsyftande aktiebolag även inom den skattefinansierade skolan har ändå utlöst ett ramaskri från de stora skol- och vårdbolagen och deras stödpartier.

Därmed ser i alla fall dagens obegränsade vinster inom en alltmer segregerad skola, vård och omsorg ut att bli en het fråga inför nästa års val. Det är mot denna bakgrund hög tid att återuppta de senaste årens kamp för en helt non profit-baserad drift i kommunal, statlig eller kooperativ regi inom hela den offentliga tjänstesektorn och infrastrukturen, där många inspirerande exempel kan hämtas från till exempel Frankrike, Tyskland, Spanien och inte minst Norge (1). Även inom till exempel Stockholms äldreomsorg finns några sådana exempel.

Rött Forum välkomnar också att “People over profit” är den lovande rubriken för både de offentliganställdas fackliga international PSI:s världskongress i år och en ny plattform och hemsida som PSI med flera planerar att starta i syfte att föra samman fackföreningar, organisationer och kampanjer mot privatiseringar i offentliga tjänster som vatten, sjukvård, utbildning, energi, sophantering och offentlig infrastruktur.

  • Allt stöd till pendelstädarna – MTR och SL måste stoppa nedskärningarna!
  • Riv upp privatiseringspolitiken – tunnelbanan, pendeltågen och järnvägen ska återtas i offentlig regi samt drivas och rustas upp under demokratisk kontroll med makt åt de anställda!
  • Gemensam och upprustad välfärd utan vinstintressen ska gälla både skola, vård, omsorg, kollektivtrafik, sophantering, hamnar och annan infrastruktur!

——————
(1):
“Reclaiming Public Services – How cities and citizens are turning back privatisation” är namnet på en färsk rapport som denna sommar har publicerats med stöd av bland annat European Federation of Public Services Unions (EPSU) och Public Services International (PSI), där flera svenska fackförbund inom den offentliga tjänstesektorn är medlemmar. Den visar att privatiseringar trots alla försök att institutionalisera och skydda dem faktiskt kan rivas upp. Bland de 835 fall av främst europeiska återkommunaliseringar som redovisas finns 284 fall av återkommunaliserade enerigisektorer under Tysklands “Energiewende”, 106 franska återkommunaliseringar av vatten, 37 fall av främst norska men också andra nordiska återkommunaliseringar av vård och sociala tjänster, samt talrika fall av återkommunalisering av alla sorters upphandlade tjänster i Spanien och Frankrike, som exempel på en växande internationell mottrend.

Mot terrorism, rasism och repression

 

Rött Forum fördömer på starkaste möjliga sätt terrorattentatet på Drottninggatan den 7 april. Vi sörjer med alla som drabbats. I denna svåra stund vill vi uppmana till solidaritet, gemenskap och fortsatt samling för alla människors lika värde.
Rött Forum uppmanar alla vänsterkrafter att tydligt träda fram inte bara i ord utan i aktivitet just nu. Vi alla kan ta styrka av den stämning av kärlek och samhörighet stockholmarna svarat terrordådet med – vilket inte minst manifesterades i den överväldigande samlingen av tiotusentals människor på Sergels torg och gatorna runtomkring den 9 april. Den här solidariteten påminner om de öppna famnar underifrån som mötte flyktingar hösten 2015, då tusentals öppnade sina hem, lagade mat, ordnade transporter, gav sjukvård, stöd och omtanke.

En helt annan ton hörs nu från regeringen och högern. De som först sa att terrorn är en attack på det öppna samhället övertrumfar nu varandra med åtgärder för att själva ytterligare stänga samhället. Genom blocköverskridande uppgörelser kommer många fler flyktingar att låsas in och tvångsutvisas, poliser få ökade befogenheter, fler rasistiska inre gränskontroller att införas, yttrandefrihet strypas och tillfälliga uppehållstillstånd cementeras.
Det här är inte en väg för mindre terrorism, tvärtom. Ju mer rasism som sprids uppifrån, desto mer desperation odlas och desto fler individer riskerar att falla ner i drogmissbruk, kriminalitet, hopplöshet och andra kända vägar mot islamistisk högerfundamentalism.

London har övervakningskameror i vartenda gathörn – det har inte förhindrat dåden, inte heller automatvapen och militär i Frankrike och Belgien. Flyktingarna som kommit hit har flytt från just terrordåd och krig. Varför tvångsutvisa 12000 oskyldiga tillbaka till terrorn istället för att verkligen försöka hitta och stoppa de medborgare och andra som utgör ett hot?
Det är väl känt att samhällen med god utvecklad välfärd är mer fredliga medan samhällen med ökande klassklyftor är våldsammare samhällen. Den bästa insatsen mot terrordåd vore en total kursändring. Sätt stopp för marknadens hänsynslösa härjningar och plundringståg i sjukvård, bostadsmarknad, skola, omsorg, kollektivtrafik. Genom en gemensamt ägd välfärd kan alla få jobb, bra utbildning och tak över huvudet.

Rött Forum vill vara med och bygga den vänster som med självförtroende och styrka inför årets första maj ropar ut så att alla hör: ”Stoppa den vansinniga miljardrullningen till militären. Vi gör inga uppgörelser med rustningspartierna. De riskerar allas vår säkerhet! Sveriges imperialistiska upptåg som i Afghanistan Libyen och Mali underbygger Trumps, Putins och Merkels världsordning – vilket ger terrororganisationerna mer näring.”
Spräck också hål på bilden av att terror är ett importerat problem som det går att isolera sig ifrån när den nazistiska rörelsen i Sverige odlas av normaliseringen av Sverigedemokraterna, etablissemangets attacker på flyktingar, närmandet till Nato och exporten till krigsförande länder. De senaste månadernas bombdåd i Göteborg är uttryck för den nazistiska terrorn. Denna är välkänd sedan länge, de svenska nazisterna bär ansvaret för över 45 politiska mord de senaste 35 åren. Nu krävs masskamp underifrån mot både nazism, islamismens rasism, diskriminering och islamofobi.

Misströsta inte! Det finns vägar ut ur högerhegemonin. Arbetarstrejker har en oslagbar förmåga att svepa bort nationalismen. Rött Forum vill tillsammans med så många som möjligt bygga en rörelse av massprotester och kamp mot terrorism, rasism och repression – för välfärd, trygghet, fred och socialism med både politisk och ekonomisk demokrati.

13 april 2017