Politisk plattform

Nätverket Rött forum samlar socialister över parti- och organisationsgränser. Vi vill slå tillbaka högerkrafterna och stärka arbetar- och vänsterrörelsens kamp för socialistiska lösningar på dagens kapitalistiska orättvisor och hot.

Medlemskap i Rött Forum är individuellt men organisationer ingår som understödjare. Beslut fattas på stormöten med individuell röstning.

Arbetsgrupper bildas kring olika aktioner, arbetsuppgifter och frågor för vilka också mer utförliga ställningstaganden kan beslutas.

Vi verkar för följande teman: Gemensam välfärd mot nedskärningar och privatiseringar, stöd åt facklig kamp, antikapitalism, feminism och hbtq-rättigheter, klimatansvar, flyktingförsvar, antirasism och antifascism, internationell solidaritet mot imperialism och diktatur – stöd till arbetarkamp och ursprungsbefolkningar, militär nedrustning och fred, socialism och mänskliga rättigheter – politisk och ekonomisk demokrati.

Vill du gå med i Rött Forum? Skicka ett mejl till motstandsforum@gmail.com.